1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

σήμερα 23/06/2024 : Αγριππίνα, Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Λούλου, Λούλης, Λούλα, της Πεντηκοστής
αύριο 24/06/2024 : Αγίου Πνεύματος, Γέννηση Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή, Κορέννα, Κορίνα, Κορίνος, Τριάδα, Τριάς, Κόρη, Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Πανίκος, Τάκης, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Παναγούλα, Πάνη, Τότα, Τούλα

--- τέλος ---